Христијанска лекција за деца

Интернет квизови, игри, лекции и читање за деца: Кој е Бог? Христијанска религија за деца.
МЕД
Здраво трагач! Дојди да го пронајдеш Бог!
Што е КЛИКНИ-ПРОНАЈДИ?

КЛИП (Кликни-Пронајди) е осмислен како водич и помош на децата во разбирањето на традиционалните морални вредности кои ги наоѓаме во Светот Писмо (Библијата). КЛИП на децата им ги претставува случките од Библијата на интересен и современ начин. Покрај случките КЛИП за децата има приготвено и игри, квизови и доста забава.

Што е МЕД?

Мисијата за евангелизација на деца (МЕД) е организација која ги негува традиционалните морални принципи во општеството. Овие принципи МЕД ги пренесува од Светото Писмо (Библијата). На децата и тинејџерите од Библијата им пренесуваме настани на современ и ним разбирлив начин. При тоа, ги насочуваме децата и тинејџерите да размислуваат на начин на кој Бог ги поучува преку Светото Писмо.

КЛИКНИ-ПРОНАЈДИ

Користиш застарен пребарувач кој не може правилно да ја прикаже веб-страницата.

Те молиме, пробај со друг пребарувач.